ข้อบัญญัติ อบต.
     
ข้อบัญญัติ อบต. ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2561