คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กร
     
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2560