ข้อบัญญัติ อบต.
     
ข้อบัญญัติ อบต. ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2562
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป
 
4/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7580-0440
Copyright © 2015 - 2016 WWW.BANGROOB.GO.TH : All Rights Reserve.