ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.ดต๑๐ สายบ้านย่นเชี่ยว-สามแยก รพช.บานหนองหรั่ง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหรั่ง ตำบลบางรูป
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.ดต๑๐ สายบ้านย่นเชี่ยว-สามแยก รพช.บานหนองหรั่ง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหรั่ง
ตำบลบางรูป จำนวน ๒ ช่วง รวมระยะทาง ๒,๗๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๗๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2563
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป
 
4/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7580-0440
Copyright © 2015 - 2016 WWW.BANGROOB.GO.TH : All Rights Reserve.