ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัส ทางหลวงท้องถิ่น นศถ.๑๓-๔ สายบ้านบางรูป-ถนนโยธาธิการ หมู่ที่ ๗ บ้านใสปุด ตำบลบางรูป
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัส
ทางหลวงท้องถิ่น นศถ.๑๓-๔ สายบ้านบางรูป-ถนนโยธาธิการ หมู่ที่ ๗ บ้านใสปุด ตำบลบางรูป จำนวน ๒
ช่วง รวมระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตาร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2563
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป
 
4/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7580-0440
Copyright © 2015 - 2016 WWW.BANGROOB.GO.TH : All Rights Reserve.