ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ "กิจกรรม รวมพลคนทุ่งใหญ่ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์"
   
 
   

 ขอเชิญชวนพี่น้องชาว ตำบลบางรูป เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลคนทุ่งใหญ่ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2563
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป
 
4/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7580-0440
Copyright © 2015 - 2016 WWW.BANGROOB.GO.TH : All Rights Reserve.