ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านนอก หมู่ที่ 1
   
 
   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านนอก หมู่ที่ 1
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2563