ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟีลท์คอนกรีตสายบ้านโคกแต้ว-ถนนชลประทาน ม.9
   
 
   

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟีลท์คอนกรีตสายบ้านโคกแต้ว-ถนนชลประทาน ม.9


NUSAPLAY
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2563