การเลื่อนขั้นเงินเดือน
     
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประกาศ อบต.บางรูป เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กรกฏาคม 2563