ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2564