ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
 
ประกาศจัดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 85 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2560
คำสั่้งแต่งตั้งกรรมการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 88 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2560
คู่มือเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 94 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2560
แบบคำร้อง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 89 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2560
การรายงานผล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 93 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป
 
4/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7580-0440
Copyright © 2015 - 2016 WWW.BANGROOB.GO.TH : All Rights Reserve.