กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
 
พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 58 คน] เมื่อ 12 พ.ค. 2563
พรบ.ผังเมือง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 53 คน] เมื่อ 12 พ.ค. 2563
พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 50 คน] เมื่อ 12 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป
 
4/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7580-0440
Copyright © 2015 - 2016 WWW.BANGROOB.GO.TH : All Rights Reserve.