คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กร
 
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 88 คน] เมื่อ 17 ม.ค. 2563
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 79 คน] เมื่อ 05 ม.ค. 2561
มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 91 คน] เมื่อ 29 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป
 
4/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7580-0440
Copyright © 2015 - 2016 WWW.BANGROOB.GO.TH : All Rights Reserve.