การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 29 เม.ย. 2565
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 256 คน] เมื่อ 28 ก.พ. 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 308 คน] เมื่อ 10 ต.ค. 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 269 คน] เมื่อ 05 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1